Определение на председателя на Съда от 23 февруари 1990 г.