Решение на Съда от 20 септември 1988 г. # Кралство Испания срещу Съвет на Европейските общности. # Дело 203/86. TITJUR Испания/Съвет