Писмен въпрос E-1267/06, зададен от Roger Helmer (NI) на Комисията. Proposals to ban or restrict the use of strychnine as a pest control agent