Združene zadeve od C-97/10 do C-99/10: Sklep predsednika Sodišča z dne 8. junija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d'instance de Dax – Francija) – AG2R Prévoyance proti Bourdil SARL (C-97/10), Société boucalaise de boulangerie SARL (C-98/10), Baba-Pom SARL (C-99/10)