Spojené veci C-97/10 až C-99/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  8. júna 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Dax — Francúzsko) — AG2R Prévoyance/Bourdil SARL (C-97/10), Société boucalaise de boulangerie SARL (C-98/10), Baba-Pom SARL (C-99/10)