Apvienotās lietas no C-97/10 līdz C-99/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 8. jūnija rīkojums ( Tribunal d'instance de Dax , Francija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — AG2R Prévoyance/Bourdil SARL (C-97/10), Société boucalaise de boulangerie SARL (C-98/10), Baba-Pom SARL (C-99/10)