Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 8ης Ιουνίου 2011 [αιτήσεις του Tribunal d'instance de Dax (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — AG2R Prévoyance κατά Bourdil SARL (C-97/10), Société boucalaise de boulangerie SARL (C-98/10), Baba-Pom SARL (C-99/10) (Ενωθείσες υποθέσεις C-97/10 έως C-99/10)