Определение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 4 октомври 1996 г.