Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1980 af 13. december 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2325 for så vidt angår betingelserne for godkendelse af præparater af flydende lecithiner, hydrolyserede lecithiner og deolierede lecithiner som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst.)