Писмен въпрос E-4869/06 зададен от Jens-Peter Bonde (IND/DEM) на Комисията. Ирландското радио