Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1220 на Комисията от 26 юли 2016 година за разрешаване на употребата на L-треонин, получен от Escherichia coli, като фуражна добавка за всички видове животни (Текст от значение за ЕИП)$