Регламент (ЕО) № 2376/1999 на Комисията от 9 ноември 1999 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура$