Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/886 al Comisiei din 3 iunie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume