Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/423 af 18. marts 2016 om bemyndigelse af visse laboratorier i Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og USA til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter (meddelt under nummer C(2016) 1609) (EØS-relevant tekst)$