Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 151/2004 oт 29 октомври 2004 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX