Определение на Съда (девети състав) от 21 януари 2016 г.$