Искане за консултативно становище от Съда на ЕАСТ от страна на Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht с дата 27 март 2009 година по делото Inconsult Anstalt v Finanzmarktaufsicht (дело E-4/09)