Писмен въпрос P-5515/06 зададен от Michl Ebner (PPE-DE) на Комисията. Временно отстраняване на двама преподаватели от Университета Бабеш-Бояй в гр. Клуж