Писмен въпрос E-008859/11 Francisco Sosa Wagner (NI) до Комисията. Крах на принципа за единно управление на речните басейни