Регламент (ЕО) № 509/1999 на Комисията от 8 март 1999 година за удължаване на максималния период, определен за поставяне на ушни марки на бизони (Bison bison spp.)$