Заключение на генералния адвокат Tizzano представено на20 септември 2001 г.