Kawża T-240/14 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Frar 2016 – Bodson et vs BEI (“Appell — Servizz pubbliku — Persunal tal-BEI — Natura kuntrattwali tar-relazzjoni ta’ xogħol — Riforma tas-sistema ta’ remunerazzjonijiet u tal-progress tas-salarji tal-BEI — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żnaturament — Żbalji ta’ liġi”)