Sag T-240/14 P: Rettens dom af 26. februar 2016 — Bodson m. fl. mod EIB (Appel — personalesag — ansatte i EIB — ansættelsesforholdets kontraktmæssige karakter — ændring af EIB’s løn- og lønudviklingsordning — begrundelsespligt — urigtig gengivelse — retlige fejl)