Решение на Съвета от 29 май 1995 година относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати относно държавните поръчки$