PROPCELEX Регламент (ЕО) № 772/2004 на Комисията от 7 април 2004 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории споразумения за трансфер на технологииТекст от значение за ЕИП.