Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бъдещето на отношенията на ЕС с групата държави от АКТБ“