Писмен въпрос E-5152/06 зададен от Stavros Arnaoutakis (PSE) на Комисията. Междурегионални различия в Гърция