Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 22/2005 от 8 февруари 2005 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX