Решение на Съвета от 20 юли 1998 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Руската федерация за търговия с текстилни продукти, подписано на 28 март 1998 година$