Заключение на генералния адвокат La Pergola представено на15 октомври 1998 г.