Регламент (ЕИО) № 821/68 на Комисията от 28 юни 1968 година относно определението за белено зърно и лющено зърно от зърнени култури, което се прилага при предоставянето на възстановяване при износ