Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 14 януари 2016 г.