Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9626 — PKN Orlen/Energa) (Text s významem pro EHP) 2020/C 72/07