PROPCELEX Съвместно действие 2005/588/ОВППС на Съвета от 28 юли 2005 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Централна Азия