Case C-488/20: Request for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poland) lodged on 2 October 2020 — Delfarma Sp. z o.o. v Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych