/* */

Решение на Съда (първи състав) от 17 декември 1981 г. # Наказателно производство срещу Albert Clément, Gérard Ces и други. # Искане за преюдициално заключение: Tribunal de grande instance de Paris - Франция. # Дело 2/81. TITJUR Clément и Ces