Писмен въпрос E-5336/10 Andreas Mölzer (NI) до Комисията. Сигурност при добива и транспортирането на петрол