2016 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/809 dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie pageidavimą dalyvauti taikant tam tikrus Sąjungos teisės aktus dėl policijos bendradarbiavimo, priimtus iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir neįtrauktus į Šengeno acquis$