A Bizottság (EU) 2017/582 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 29.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozott piacon kereskedett származtatott termékekre vonatkozó elszámolási kötelezettség és az elszámolásra történő befogadás ütemezésének meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )$