Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 38/2004 от 23 април 2004 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX