2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006-2009 m. (2006/2232(INI))