Наредба № 31 от 29 декември 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за прилагането им