Zadeva C-679/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 25. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je sprožila A (Predhodno odločanje – Državljanstvo Unije – Člena 20 in 21 PDEU – Svoboda gibanja in prebivanja v državah članicah – Socialna varnost – Uredba (ES) št. 883/2004 – Socialna pomoč – Dajatve za bolezen – Storitve za invalide – Obveznost občine države članice, da enemu od svojih prebivalcev v času visokošolskega študija tega prebivalca v drugi državi članici zagotovi osebno pomoč, določeno z nacionalno zakonodajo)