Valstybės pagalba – Italija — Valstybės pagalba SA.38613 (2015/C) (ex 2015/NN). Įmonei Ilva in A.S. galimai suteikta pagalba — Kvietimas teikti pastabas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalįTekstas svarbus EEE$