Държавна помощ — Италия — Държавна помощ SA.38613 (2015/C) (ex 2015/NN) — предполагаема помощ за Ilva in A.S. — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзТекст от значение за ЕИП C/2016/2833