Регламент (EO) № 600/2006 на Комисията от 18 април 2006 година относно класиране на определени стоки в Комбинираната номенклатура PROPCELEX