Дело C-68/16 P: Жалба, подадена на 5 февруари 2016 г. от Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 26 ноември 2015 г. по дело T-487/13, Navarra de Servicios y Tecnologías/Комисия