Дело T-802/14: Решение на Общия съд от 21 януари 2016 г. — Laboratorios Ern/СХВП — michelle menard (Lenah.C) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Lenah.C“ — По-ранна словна национална марка „LEMA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)