Писмен въпрос E-000549/11 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Трафик на хора