Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 27/97 от 30 април 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП$